Vernostné zľavy

Získajte zľavu za vernosť od 1% až do 10%

Na získanie vernostnej zľavy je potrebná registrácia na našej stránke. Každý zákazník automaticky obdrží zľavu na ďalší nákup a to podľa histórie jeho nakupovania. Všetky zrealizované obchody z minulosti sa budú kumulovať a systém automaticky pridelí zľavu podľa nižšie uvedenej tabuľky.


Suma objednávok

Percentuálna zľava

od 200 EUR (vrátane) do 300 EUR

1% zľava z objednávky

od 300 EUR (vrátane) do 600 EUR

2% zľava z objednávky

od 600 EUR (vrátane) do 3000 EUR

3% zľava z objednávky

od 3000 EUR (vrátane) do 6000 EUR

4% zľava z objednávky

od 6000 EUR (vrátane) do 10 000 EUR

5% zľava z objednávky

od 10 000 EUR

10% zľava z objednávkyPodmienky na uplatnenie vernostnej zľavy :

  1. Výšku zľavy vypočíta systém automaticky podľa toho, koľko zákazník v minulosti celkom zaplatil pri nákupoch v našom internetovom obchode www.najprotein.sk
  2. Do celkovej úhrady sa započítavajú len skutočne zrealizované a zaplatené objednávky ( vzťahuje sa to len na skutočne dodaný tovar, nie na tovar ktorý bol objednaný a ktorého objednávka bola zrušená alebo neprevzatá).
  3. Do celkovej sumy objednávok sa nezapočítavajú: stornované, nedokončené, nesprávne vyplnené, nezaplatené objednávky alebo objednávky, pri ktorých zákazník vrátil tovar.
  4. Vernostná zľava sa pripočíta aj k akčným alebo výpredajovým cenám.